วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

4/10/53

  • เพลง อุทยานดอกไม้         สะล้อ 2001     < >
  • เพลง  สร้อยสนตัด             สะล้อ 2001     < >
  • เพลง ล่องแม่ปิง                 สะล้อ 2001     < >
*************************************************
  • เพลง ฟ้อนไต                             ภานุทัต อภิชนาธง      < >
  • เพลง พร้าวไกว๋ใบ( ฟ้อนวี )           ภานุทัต อภิชนาธง;     < >
  • เพลง หมอกมุงเมือง( ฟ้อนที )       ภานุทัต อภิชนาธง      < >
#############################################
ใส่แบบนี้ทำงานทั้ง ie และFirefoxครับ แต่พอแยกคำสั่ง function googleTranslateElementInit() { new google.translate.TranslateElement({ pageLanguage: 'th' }, 'google_translate_element'); }